För tillämpningar där man kräver ytterst tyst och mycket effektiv drift samt enkelt underhåll har linjärpumpar funnit vidsträckt användning inom medicinsk, kemisk och laboratoriemiljö. Med ljudnivåer så låga som 28dB(A). Driften grundar sej på den elektromagnetiska svängningspricipen, vilket eliminerar behovet av glidande delar, vilket i sin tur minimerar strömförbrukningen och ger hög effektivitet. Eftersom inga glidande delar ingår finns det inget behov av smörjning och den utblåsta luften är alltid ren och partikelfri.

Linjärpumpar
Flöde (Nl/min)Tryck (kPa)Modell (pdf)
40-60 20-30KP-4020S/5030S/6035S
40-100 30-40HP-40/60/80
40-80 25-35XP
40-60 20-30VP
100-28030-35HP-150/200

hp150-200_thumb   vp_thumb

xp_thumb

 

 

 

 

Se hela utbudet av linjärpumpar hos vår leverantör Hiblow.