GAST Rotationskompressorer av lamelltyp används i tusentals tillämpningar över hela världen. De finns som oljefria, oljesmorda, motormonterade och separatdrivna modeller och erbjuder ett brett sortiment av luftflöden och tryck. Elektriska motorer finns för olika frekvenser för att kunna användas världen över och de minsta modellerna finns med likströmsdrift.

Rotationskompressor, Lamelltyp
Öppet Flöde(m3/h)Tryck (bar)Modell (pdf)
0,49-2,20,7-1,00532
4,6-19,50,70323-1423
24-291,02067-2567
761,06066-V103

0323-1423-QNL 0532-3032